שילוב צמחיה עם דק מרחף על ברכת מים

פרויקט2 דק צף
פרויקט2 גינה ובריכה עם סוכך צל
פרויקט2 עציצי ענק