שילוב צמחיה עם דק מרחף על ברכת מים

Eurogan slide פרויקט3
פרויקט3 - מבט מהבריכה